Čas od času se objeví různá hodnocení resp. recenze v médiích, soupis děl a hodnocení výtvarníků na výstavě, soutěži či jiné aktivity, které se zmiňují o díle nebo přímo autorovi a přinášejí pohled z druhé strany. Několik poznatků jsme zaznamenali a zavěsili zde na web.

holubcova2r. 2008 – exlibris-archa – Zdeněk Řehák
Textové exlibrisy Bohdany Holubcové

Vyjmuto z textu:
…Z uvedeného příkladu linorytů poznáváme vřelý vztah autorky k textům a ke knihám vůbec.Mám před sebou několik jejích exlibris, provedených linorytem pouze třeba v sedmi kusech, které převážně vytváří pro radost rodiny a svých přátel. Hraje si s písmem, které se snaží zjednodušit až na hranici čitelnosti. Požívá často jednoduché až symbolické zobrazení věcí a předmětů, které „obtéká“ textem…

celý článek zde